IC RecorderICD-PX440

Välja mikrofonkänslighet (Mic Sensitivity)

Du kan ställa in mikrofonkänslighet på den inbyggda mikrofonen. Ställ in det här menyobjektet innan inspelningen startas.

  1. I stopp- eller inspelningsläge väljer du MENU - -fliken - ”Mic Sensitivity” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskad nivå för mikrofonkänsligheten och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

High:

Används för att spela in ett ljud långt ifrån IC-inspelaren eller ett lågt ljud, t.ex. en inspelning i ett stort rum.

Medium:

För inspelning av ljud från en normal konversation eller ett möte, t.ex. en inspelning gjord i ett konferensrum eller under intervjuer.

(Ursprunglig inställning)

Low:

Används för att spela in diktamen med mikrofon framför munnen, ett ljud nära IC-inspelaren eller ett högt ljud.

High(Music):

För inspelning av musik i ett stort rum, t.ex. en musikhall.

Low(Music):

För inspelning av musik som spelas på nära håll, t.ex. pianolektioner.

OBS!

  • Om du ställer in ”Mic Sensitivity” när ”Scene Select” är inställt på något annat än ”OFF” avbryts ”Scene Select”-inställningen.
  • Mikrofonkänsligheten inaktiveras när ”Select Input” i menyn ställs in på ”Audio IN”.