IC RecorderICD-PX440

Välja ingångsläge (Select Input)

Du kan välja att spela in den externa insignalen som är ansluten till (mikrofon)-ingången.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Select Input” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”MIC IN” eller ”Audio IN” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

MIC IN:

Välj den här inställningen när du spelar in filer med en extern mikrofon.

(Ursprunglig inställning)

Audio IN:

Välj den här inställningen när du spelar in från en annan utrustning.