IC RecorderICD-PX440

Välja visningsläge (Display)

Du kan ställa in vilken information som ska visas i teckenfönstret.

  1. Välj MENU - -fliken - ”Display” och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat visningsläge och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

Elapsed Time:

Förfluten uppspelningstid för en fil

(Ursprunglig inställning)

Remain Time:

Under stopp eller uppspelning visas återstående tid för en fil

Under inspelning visas tillgänglig inspelningstid

REC Date:

Datum för inspelningen

REC Time:

Tiden för inspelningen