IC RecorderICD-PX440

Slå på och stänga av funktionsindikatorn (LED)

Den här inställningen slår på eller stänger av funktionsindikatorn under användning.
  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”LED” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

ON:

Under inspelning och uppspelning lyser eller blinkar funktionsindikatorn.

(Ursprunglig inställning)

OFF:

Funktionsindikatorn varken lyser eller blinkar vid de åtgärder du utför.

OBS!

  • När IC-inspelaren är ansluten till en dator lyser eller blinkar alltid funktionsindikatorn även om du ställt in ”LED” på ”OFF”.