IC RecorderICD-PX440

Välja minne med menyn (Select Memory)

Du kan välja det minnesmedium där du vill spara en fil, eller det som innehåller den fil du vill spela upp, redigera eller kopiera.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Select Memory” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”Built-In Memory” eller ”Memory Card” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

Built-In Memory:

IC-inspelarens inbyggda minne väljs.

(Ursprunglig inställning)

Memory Card:

Minneskortet som sitter i minneskortplatsen väljs.

OBS!

  • När inget minneskort sitter i IC-inspelaren väljs automatiskt det inbyggda minnet.