IC RecorderICD-PX440

Välja visning av klocka (Time Display)

Du kan välja 12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Time Display” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat menyobjekt och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

12-Hour:

12:00AM = midnatt, 12:00PM = middagstid

24-Hour:

0:00 = midnatt, 12:00 = middagstid

OBS!

  • Standardinställningen varierar beroende på området där du köpte din IC-inspelare.