IC RecorderICD-PX440

Slå på och stänga av ljudsignalen (Beep)

Du kan slå på och stänga av ljudsignalen.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Beep” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” eller ”OFF” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

ON:

En ljudsignal bekräftar dina åtgärder, eller att ett fel har inträffat.

(Ursprunglig inställning)

OFF:

Ingen ljudsignal hörs.

OBS!

  • Larmet hörs även om du ställer in ”Beep” på ”OFF” i menyn.