IC RecorderICD-PX440

Ställa in efter hur lång tid IC-inspelaren ska stängas av (Auto Power Off)

Du kan ställa in IC-inspelaren så att den stängs av automatiskt efter en angiven tidslängd. Funktionen för automatisk avstängning aktiveras därefter när IC-inspelaren inte används under en angiven tidslängd i stoppläget.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Auto Power Off” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja önskat menyobjekt och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

5min:

IC-inspelaren stängs av efter ca 5 minuter.

10min:

IC-inspelaren stängs av efter ca 10 minuter.

(Ursprunglig inställning)

30min:

IC-inspelaren stängs av efter ca 30 minuter.

60min:

IC-inspelaren stängs av efter ca 60 minuter.

OFF:

IC-inspelaren stängs inte av automatiskt.