IC RecorderICD-PX440

Återställa alla menyobjekt till standardinställning (Reset All Settings)

Du kan återställa alla menyobjekt till standardinställningen.

Följande menyobjekt kan dock inte initialiseras.

  • Alarm
  • Protect
  • Select Memory
  • Date&Time
  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Reset All Settings” och trycker sedan på .

    Default Value?” visas i teckenfönstret.

  2. Tryck på eller för att välja ”Execute” och tryck sedan på .
  3. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Tips

  • Avbryt åtgärden genom att välja ”Cancel” i steg 2.