IC RecorderICD-PX440

Kontrollera systeminformationen (System Information)

Du kan kontrollera systeminformationen som t.ex. IC-inspelarens modellnamn och programvarans versionsnummer. Användarnamn kan registreras på din IC-inspelare med Sound Organizer-programvaran.

  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”System Information” och trycker sedan på .

  2. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.

Tips

  • Du kan ställa in IC-inspelaren så att den visar användarnamnet i en del av filnamnet genom att använda Sound Organizer-programvaran.