IC RecorderICD-PX440

Använda IC-inspelaren som USB-minne

När IC-inspelaren är ansluten direkt till en dator kan bild- och textinformation från datorn, liksom filer som spelats in med IC-inspelaren, sparas temporärt på IC-inspelaren.

Datorn måste uppfylla de specificerade systemkraven för att IC-inspelaren ska kunna användas som USB-minne.

Information om systemkraven finns i ”Systemkrav ”.