IC RecorderICD-PX440

Fönstret Sound Organizer (endast för Windows)

 1. Hjälp

  Visar hjälpen för Sound Organizer. För information om användning, se de här hjälpfilerna.

 2. Fillistan för Sound Organizer (My Library)

  Visar en lista över filer som ingår i My Library i Sound Organizer i enlighet med användningen.

  Recording Files: Visar en lista över inspelade filer.

  Inspelade filer som har lagrats med en IC-inspelare visas i det här biblioteket när de importeras.

  Music: Visar en lista över musikfiler.

  Låtar importerade från en musik-CD-skiva visas i det här biblioteket.

  Podcast: Visar en lista över podcasts.

 3. Fillistan för IC-inspelaren

  Visar filer som har sparats till ansluten IC-inspelare eller minneskort.

 4. Redigeringsläge-knapp

  Visar redigeringsområdet så att du kan redigera en fil.

 5. Quick Operation Guide-knapp

  Visar Quick Operation Guide för att hjälpa dig använda de grundläggande funktionerna i Sound Organizer.

 6. Sidlist (Importera/Överför)

  IC Recorder: Visar skärmen för överföring. En lista över filer på en ansluten enhet visas.

  Import CD: Visar skärmen för importerade musik-CD-skivor.

  Burn CD/DVD: Visar skärmen för skivbränning.

 7. Överföringsknappar

  : Överför filerna från Sound Organizer till en IC-inspelare eller ett minneskort.

  : Importerar filerna från en IC-inspelare eller ett minneskort till My Library på Sound Organizer.