IC RecorderICD-PX440

Varumärken

  • Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows Media är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
  • Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
  • Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
  • MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
  • microSD och microSDHC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

  • Memory Stick Micro™, M2™ och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

  • MagicGate™ är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
  • Nuance, Nuance-logotypen, Dragon, Dragon NaturallySpeaking och RealSpeak är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications Inc., och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Dessutom är ”™” och ”®” inte angivet i varje enskilt fall i denna Hjälpguide.

Sound Organizer använder programvarumoduler enligt nedan:

Windows Media Format Runtime