IC RecorderICD-PX440

Information för användare

Med ensamrätt. Denna Hjälpguide och den programvara som beskrivs i denna text får inte, varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller överföras till maskinellt läsliga format utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation.

SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DENNA HJÄLPGUIDE, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJD AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.

Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar i denna Hjälpguide eller den information den innehåller.

  • Programvaran som beskrivs i denna text kan vara föremål för särskilda villkor enligt en separat användarlicens.
  • Den här programvaran är avsedd för Windows och kan inte användas till Mac.
  • Teckenfönster i denna Hjälpguide kan skilja sig från de som visas på din IC-inspelare beroende på området där du köpte IC-inspelaren och inställningarna som du har gjort.

Det du spelar in är endast för ditt personliga nöje och användning. Andra former av användning utan tillstånd från copyrightinnehavarna, är förbjudet enligt copyrightlagar.

Användning av Memory Stick™ för inspelningen av upphovsrättsskyddad grafik eller data begränsas till de restriktioner som specificeras under tillämpliga upphovsrättslagar.

All användning utöver dessa restriktioner är förbjuden.

Produkten stöder Memory Stick Micro™ (M2™). M2™ är en förkortning för Memory Stick Micro™. Hädanefter används M2™ i denna Hjälpguide.