IC RecorderICD-PX440

Det går inte att installera programvaran Sound Organizer.

  • Det lediga disk- eller minnesutrymmet på datorn är för litet.

    Kontrollera hårddisken och minnesutrymmet.

  • Du försöker installera programvaran i operativsystem som programvaran Sound Organizer inte stödjer.

    Installera programvaran på en dator med ett operativsystem som stöds.

  • Du har loggat in med ett gästkonto i Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1.

    Se till att logga in med ett användarnamn med administratörsbehörigheter.