IC RecorderICD-PX440

Lagrade filer kan inte spelas upp eller redigeras.

  • Du kan inte spela upp filer vars filformat inte stöds av programvaran Sound Organizer. Beroende på filformat, kan du inte använda en del av redigeringsfunktionerna i programvaran. Se hjälpfilerna för programvaran Sound Organizer.