IC RecorderICD-PX440

Användningen går långsamt när det finns många filer.

  • När det totala antalet filer ökar blir användningen långsammare, oavsett inspelningstiden.