IC RecorderICD-PX440

Teckenfönstret fungerar inte när filer sparas, läggs till eller tas bort.

  • Det kan ta längre tid att kopiera eller radera långa filer.

    Vänta tills kopieringen eller raderingen är slutförd. Efter att den har slutförts fungerar teckenfönstret normalt.