IC-inspelareICD-TX650

Så här använder du

Förberedelse

Beskrivning av delar

HOME-meny/OPTION-meny

Om mappar och filer

Teckenfönster

Ström

Ursprungliga inställningar

Språkinställning

HOLD

Upprätthålla volymnivån (endast europeisk modell)

Inspelning

Inspelning

Olika funktioner/inställningar

Använda externa enheter

Uppspelning

Spela upp

Olika funktioner/inställningar

Använda datumsökfunktionen

Ställa in ett alarm

Redigering

Radering

Organisera filer

Spårmärken

Dela filer

Ändra namn

Skydda filer

Inställningsmeny

Använda inställningsmenyn

Menyobjekt

Dator

Använda IC-inspelaren med en dator

Programvara

Sound Organizer

Specifikationer

Specifikationer

Tillkännagivanden

Viktigt om användning

Säkerhetsföreskrifter

Upphovsrätter/varumärken

Supportwebbplats