W razie pytań dotyczących obsługi dyktafonu cyfrowego należy skorzystać z niniejszego Przewodnik pomocniczy.

Treść Przewodnik pomocniczy może być zmieniana bez wcześniejszego powiadomienia z uwagi na aktualizacje specyfikacji produktów.