IC RecorderICD-UX543/UX543F/UX544F

Jak korzystać

Przygotowanie

Opis części

Menu HOME/Menu OPTION

O folderach i plikach

Okno wyświetlacza

Zasilanie

Karta pamięci

Ustawienia wstępne

Ustawianie języka

HOLD

Utrzymywanie poziomu głośności (tylko model europejski)

Nagrywanie

Nagrywanie

Różne operacje/ ustawienia

Nagrywanie za pomocą innych urządzeń

Używanie urządzeń zewnętrznych

Odtwarzanie

Odtwarzanie

Różne operacje/ ustawienia

Używanie kalendarza

Ustawianie alarmu

Edytowanie

Kasowanie plików

Organizowanie plików

Znaczniki ścieżek

Dzielenie plików

Zmiana nazw

Ochrona plików

Radio FM (tylko model ICD-UX543F/UX544F)

Rejestrowanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowych

Nagrywanie audycji radiowych

Zmiana ustawień

Menu Ustawienia

Używanie menu Ustawienia

Pozycje menu

Komputer

Używanie dyktafonu cyfrowego z komputerem

Oprogramowanie

Sound Organizer

Dane techniczne

Dane techniczne

Komunikaty

Informacje dotyczące użytkowania

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Prawa autorskie/ Znaki towarowe

Witryna internetowa pomocy