Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Spille av bilder

Spiller av lagrede bilder.

  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.
  2. Velg bildet med kontrollknappen.

Hint

  • Produktet oppretter en bildedatabasefil på et minnekort for opptak og avspilling av bilder. Et bilde som ikke registreres i bildedatabasefilen, vil kanskje ikke kunne spilles av på riktig måte. For å spille av bilder som er tatt med andre enheter, må du registrere disse bildene i bildedatabasefilen ved å bruke MENU [Oppsett][Gjenoppr. bilde-DB].