Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Hvordan bruke

Før bruk

Navn på deler

Ikoner og indikatorer

Bruke remmen

Feste øyemuslingen

Justere søkeren

Kameraveiviser

Klargjøre kameraet

Lade batteriet

Sette inn et minnekort (selges separat)

Sette på et objektiv

Justere dato og klokkeslett

Bekrefte bruksmetode

Bekrefte bruksmetode

Opptak

Ta stillbilder/ta opp film

Velge opptaksmodus

Bruke opptaksfunksjoner

Bruke zoomen

Bruke blitsen

Velge en skjermvisningsmodus

Velge stillbildestørrelse/bildekvalitet

Justere fokus

Justere eksponeringen

Velge en bruksmodus (kontinuerlig fremtrekk / selvutløser)

Velge ISO-følsomhet

Korrigere lysstyrken eller kontrasten

Justere fargetoner

Velge en effektmodus

Ta opp film

Tilpasse opptaksfunksjonene for praktisk bruk

Stille inn de andre funksjonene i dette produktet

Visning

Vise stillbilder

Slette bilder

Spille av film

Vise panoramabilder

Utskrift

Bruke visningsfunksjonene

Vise bilder på en TV

Endre innstillinger

Oppsettmeny

Bruke Wi-Fi-funksjoner

Koble sammen dette produktet og en smarttelefon

Styre dette produktet ved hjelp av en smarttelefon

Overføre bilder til en smarttelefon

Overføre bilder til en datamaskin

Overføre bilder til en TV

Endre innstillingene til Wi-Fi-funksjonene

Vise på datamaskiner

Anbefalt datamaskinmiljø

Bruke programvaren

Koble sammen dette produktet og en datamaskin

Lage filmplater

Forholdsregler / dette produktet

Forholdsregler

Rengjøre dette produktet

Antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film

Bruke dette produktet i utlandet

Annen informasjon

Varemerker