Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Dato og klokkeslett vises ikke.

  • Skjermvisningen er stilt inn på å vise kun bilder. Trykk på DISP-knappen (skjerminnstilling) for å vise informasjonen.