Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildeindeks

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

  1. Trykk på (bildeindeksknappen) mens bildet spilles av.
    For å endre antallet bilder som skal vises,
    MENU(Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

9 bilder (standardinnstilling)/25 bilder


Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på i midten av kontrollknappen.


Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollknappen, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollknappen. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på i midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.