Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Rattlås

Du kan stille inn hvorvidt skiven skal låses ved å trykke på og holde nede Fn (funksjonsknappen).

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Rattlås] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Låse:
Låser den fremre og den bakre skiven.
Lås opp (standardinnstilling):
Den fremre eller den bakre skiven låses ikke selv om du trykker på og holder nede Fn (funksjonsknappen).

Hint

  • Du kan utløse den låste skiven ved å holde nede Fn (funksjonsknappen).