Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Du kan ikke finne det trådløse tilgangspunktet som skal kobles til.

  • Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på produktet, på grunn av signalforholdene. Plasser produktet nærmere det trådløse tilgangspunktet.
  • Trådløse tilgangspunkter vises kanskje ikke på produktet, avhengig av innstillingene for tilgangspunktet. Se bruksanvisningen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet.