Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blenderforhåndsv.

Bildet på skjermen eller søkeren kan ha en annen blenderåpningsverdi enn verdien for opptaket.Siden motivets uskarphet endres hvis blenderåpningen endres, vil det faktiske bildet være mer eller mindre uskarpt sammenliknet med visningen før du tok bildet.
Mens du trykker ned og holder den tasten du tilordnet funksjonen [Blenderforhåndsv.] til, reduseres blenderåpningen til den innstilte blenderverdien, og du kan kontrollere uskarpheten før du tar bildet.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → still inn funksjonen [Blenderforhåndsv.] på den ønskede tasten.
  2. Bekreft bildet ved å trykke på den tasten [Blenderforhåndsv.] ble tilordnet til.