Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Datamaskinen gjenkjenner ikke dette produktet.

  • Still inn [USB-tilkobling][Masselager].
  • Bruk mikro-USB-kabelen (inkludert) til å koble sammen enhetene.
  • Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen.
  • Koble fra alt utstyr bortsett fra dette produktet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-kontakter.
  • Koble dette produktet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet.