Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

El. frem. lukkergard.

Den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen forkorter tidsintervallet mellom lukkerutløsninger.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [El. frem. lukkergard.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Bruker den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Av:
Bruker ikke den fremre elektroniske gardinlukkerfunksjonen.

Merknad

  • Når du tar bilder med høy lukkerhastighet og har montert et objektiv med stor diameter, kan ekkoeffekter forekomme i uskarpe områder, avhengig av motivet og opptaksforholdene. I slike tilfeller må du stille inn denne funksjonen på [Av].
  • Når et objektiv fra en annen produsent (inkludert objektiver fra Minolta eller Konica-Minolta) brukes, må denne funksjonen stilles inn på [Av]. Hvis du stiller inn denne funksjonen på [På], vil ikke korrekt eksponering bli stilt inn, eller lysstyrken til bildet vil bli ujevn.