Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Opptaksskjermen for [Kontr. med smarttlf.]vises ikke jevnt./Forbindelsen mellom dette produktet og smarttelefonen er brutt.

  • Datakommunikasjon mellom dette produktet og smarttelefonen kan svikte, pga. signalforholdene. Plasser dette produktet nærmere smarttelefonen.