Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

FINDER/MONITOR

Angir metoden for å veksle mellom visning i den elektroniske søkeren og på skjermen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Når du ser inn i den elektroniske søkeren, skifter visningen automatisk til elektronisk søker.
Manuell:
Produktet veksler ikke automatisk mellom skjermvisning og visning i den elektroniske søkeren.
Du kan skifte visningsmodus ved å trykke på FINDER/MONITOR-knappen.

Hint

  • Hvis du vil skifte visningsmodus midlertidig når [FINDER/MONITOR] er stilt inn på [Auto], må du trykke på FINDER/MONITOR-knappen.