Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Minnekortet ble formatert ved en feiltakelse.

  • Alle data på minnekortet blir slettet ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dataene.