Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Eye-Start AF (stillbilde)

Angir om autofokus skal brukes eller ikke når du ser på den elektroniske søkeren.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Eye-Start AF] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Automatisk fokusering starter når du ser gjennom den elektroniske søkeren.

Av (standardinnstilling):
Automatisk fokusering starter ikke når du ser gjennom den elektroniske søkeren.