Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

[Kontr. med smarttlf.] eller [Send til smarttelefon] oppheves halvveis.

  • Når batterinivået er lavt, vil kanskje [Kontr. med smarttlf.] eller [Send til smarttelefon] avbrytes halvveis. Lad batteriene og prøv igjen.