Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Myke hudton.-eff. (stillbilde)

Angir effekten som brukes til opptak av myke hudtoner i Ansiktsregistreringsfunksjonen.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Myke hudton.-eff.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Bruker ikke [Myke hudton.-eff.]-funksjonen.

På:
Bruker [Myke hudton.-eff.].

Hint

  • Når [Myke hudton.-eff.] er stilt inn på [På], kan du stille inn nivået på effekten.

Merknad

  • [Myke hudton.-eff.] er ikke tilgjengelig for RAW-bilder.