Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Ansiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å gjenkjenne de registrerte ansiktene når [Smil/Ansiktsregistr.] er stilt inn på [På (regist. ansikter)].

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Ansiktregistrering] [Ny registrering].
  2. Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
  3. Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

Merknad

  • Opptil åtte ansikter kan registreres.
  • Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.