Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Indikatorpanel

Ved hjelp av indikatorpanelet oppå kameraet kan du blant annet angi lukkerhastighet og blenderåpning, eksponeringskompensering, blitskompensering, ISO, hvitbalanse, bruksmodus og bildekvalitet.

Lukkerhastighet /blenderåpning

Eksponeringskompensering/blitskompensering

ISO

Hvitbalanse

Bruksmodus/fjernkontroll

Bildekvalitet

Gjenværende batteritid

Antall bilder som kan tas*

*Selv når antall bilder som kan tas er over 9999, vises "9999" på indikatorpanelet.

Slå på bakgrunnsbelysningen for indikatorpanelet.

Trykk på lysforsterkningsknappen (A) oppå kameraet. Hvis du trykker på knappen igjen, vil bakgrunnsbelysningen for indikatorpanelet slås av.