Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Produktet fungerer ikke som det skal.

  • Slå av produktet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis produktet er varmt, må du ta ut batteriet og la det avkjøle seg før du forsøker denne korrigerende prosedyren.
  • Hvis du bruker en vekselstrømadapter av typen AC-PW10AM (selges separat), må du koble fra strømkabelen. Koble til strømkabelen og slå på produktet igjen. Hvis produktet hyppig gjentar samme feil, eller fortsatt ikke virker når du har prøvd disse løsningene, må du ta kontakt med Sony-forhandleren din eller et autorisert Sony-servicesenter.