Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

SteadyShot (stillbilde)

Angir om funksjonen SteadyShot skal brukes eller ikke.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [SteadyShot] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstillingen):
Bruker [SteadyShot].

Av:
Bruker ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler at du stiller inn kameraet på [Av] når du bruker stativ.