Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Autom. innramm. (stillbilde)

Når dette produktet gjenkjenner og fotograferer ansikter, eller personer som følges av [Målsøking-AF], optimaliserer produktet bildet automatisk til en mer passende komposisjon, og lagrer det. Både det opprinnelige og det optimaliserte bildet lagres. Det optimaliserte bildet lagres i samme størrelse som det opprinnelige bildet.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Autom. innramm.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Optimaliserer ikke bilder.
Auto:
Optimaliserer bilder automatisk til en passende komposisjon.

Merknad

  • Det optimaliserte bildet vil kanskje ikke få sin best mulige komposisjon, da dette avhenger av opptaksforholdene.
  • [Autom. innramm.] kan ikke stilles inn hvis [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG].