Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Støyred.lang (stillbilde)

Når du stiller inn lukkerhastigheten på ett sekund eller mer (fotografering med lang eksponering), blir støyreduksjon aktivert like lenge som lukkeren er åpen. Når funksjonen er slått på, blir kornetheten, som er så typisk for langtidseksponerte bilder, redusert.

  1. MENU (Kamerainnst.) [Støyred.lang] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

(standardinnstilling):
Aktiverer støyreduksjon like lenge som lukkeren er åpen. Mens støyreduksjonen pågår, vises en melding og du kan ikke ta et nytt bilde. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten.
Av:
Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene til rett tid.