Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til AEL-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til AEL-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på AEL-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [AEL-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.