Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonsmenyinnst.

Du kan tilordne funksjonene som aktiveres når du trykker på Fn (funksjonsknappen).

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Funksjonsmenyinnst.] → still inn en funksjon på det ønskede stedet.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.