Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Rattinnstillinger

Du kan bytte om på funksjonene til den fremre/bakre skiven.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Rattinnstillinger] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

LH F/nr.:
Den fremre skiven brukes til å endre lukkerhastigheten, og den bakre skiven til å endre blenderåpningen.

F/nr. LH (standardinnstilling):
Den fremre skiven brukes til å endre blenderåpningen, og den bakre skiven til å endre lukkerhastigheten.

Merknad

  • Funksjonen [Rattinnstillinger] aktiveres når opptaksmodus stilles inn på "M".