Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Feste øyemuslingen

Det anbefales å feste øyemuslingen når du har tenkt å bruke søkeren.

  1. Juster øyemuslingen så den passer inn i sporet på søkeren, og skyv den på plass.
    • For å ta av øyemuslingen må du ta tak i venstre og høyre side av den, og løfte den opp.