Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Vindstøyreduksjon

Angir om vindstøy skal reduseres under filmopptak eller ikke.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Vindstøyreduksjon] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:
Reduserer vindstøy.

Av (standardinnstilling):
Reduserer ikke vindstøy.

Merknad

  • Hvis du setter denne innstillingen på [På] når det ikke blåser tilstrekkelig, kan normal lyd bli tatt opp med for lav lydstyrke.
  • Hvis en ekstern mikrofon (selges separat) brukes, virker ikke [Vindstøyreduksjon].