Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

MOVIE-knapp

Brukes til å stille inn om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ikke.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [MOVIE-knapp] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Alltid (standardinnstilling):
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, uansett hvilken modus som er aktiv.

Kun filmmodus:
Starter filmopptak når du trykker på MOVIE-knappen, men kun hvis opptaksmodus er stilt inn på [Film].