Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Selvutl. (seriebilder)

Tar kontinuerlig det antall bilder du har angitt, etter 10 sekunder. Du kan velge det beste bildet av de som tas.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutl. (seriebilder)].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen.

Menyelementdetaljer

Selvutløser (serieb.): 10 s. 3 bild. (standardinnstilling):
Tar tre bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.

Selvutløser (serieb.): 10 s. 5 bild.:
Tar fem bilder etter hverandre 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren.