Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Selvutløser

Produktet tar et bilde med selvutløseren med en forsinkelse på 10 eller 2 sekunder.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Selvutløser].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen.

Menyelementdetaljer

Selvutløser: 10 s (standardinnstilling):
Stiller inn selvutløserens 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, en pipelyd høres, og etter 10 sekunder aktiveres lukkeren. For å avbryte selvutløseren må du trykke på lukkerknappen igjen.

Selvutløser: 2 s:
Angir 2 sekunders forsinkelse for selvutløseren. Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker på lukkerknappen.

Hint

  • Trykk på /-knappen for å stoppe selvutløseren.
  • Trykk på /-knappen og velg (Enkeltbilde) for å deaktivere selvutløseren.